geotechnika
Budownictwo

Planowanie budowy, a inżynieria

Posted on

Zaprojektowanie oraz otrzymanie pozwolenia na budowę planowanego obiektu budowlanego to dopiero początek drogi ku jego powstaniu. Liczyć trzeba się nie tylko z zamysłem architekta, a przy przebudowie lub niektórych terenach często też konserwatora zabytków, ale i czystą nauką, taką jak geotechnika. Ta gałąź inżynierii pozwala określić właściwości gruntu.

Opierając się na wielu danych w zakresie fizyki, chemii czy gruntoznawstwa i geologii oraz mechaniki gruntów, geotechnika umożliwia dostosowanie warunków budowy do przygotowanej pod nią powierzchni i otoczenia. Opiera się na niej zarówno budownictwo typowo naziemne, jak i to, przewidujące prace podziemne i głębokie fundamenty. Wykorzystuje się ją również przy wykonywaniu drogowych nawierzchni.

O ile w przypadku miejsc określanych mianem względnie wolnych od możliwych kataklizmów jest to gałąź raczej pomocnicza, wspierająca poziom bezpieczeństwa, o tyle w lokalizacjach innego typu okazuje się wręcz nieoceniona. Wykorzystanie wiedzy o warunkach gruntu w miejscu występowania silnych trzęsień ziemi, huraganów czy cyklicznych podtopień, ma istotny wpływ na zminimalizowanie strat i zwiększenie ochrony budynku w narażenia na gwałtowne siły natury.

Wszyscy w końcu doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie zniszczenia wywołują nawet niewielkie drgania sejsmiczne, dlatego naukowe wsparcie wydaje się tu niezbędne. Budownictwo w warunkach trudnych dzieli się oczywiście na szereg dodatkowych działań, nie tylko tych związanych ściśle z geotechniką, jednak akurat ta dziedzina nauki tutaj króluje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *