szkolenia zapewniajace bezpieczenstwo
Pozostałe

Jak odbywają się szkolenia z zakresu BHP?

Posted on

Każdy pracodawca po zawarciu umowy z pracownikiem, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP, czyli szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ono obowiązkowe i każdy pracownik musi odbyć tego typu kurs, nawet jeśli uznaje go za niepotrzebny, nieprzydatny i bez sensu. Zazwyczaj przeprowadzane jest ono w formie wykładu, jednak w dobie Internetu, takie szkolenie możemy odbyć również online. Szkolenie BHP to w praktyce szkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić pracownika do pracy.

Szkolenia BHP (szczegółowe informacje tutaj: este-secura.pl) obejmują ogólne zagadnienia, które uwzględniają podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowe, czyli te, które obejmują pracę na konkretnym stanowisku. Są one obowiązkowe w każdej nowej pracy i na każdym nowym stanowisku. Taki kurs jest także konieczny, aby przygotować się do pracy na nowym stanowisku. Szkolenie BHP może być przeprowadzane jako krótki instruktaż pracy w kontakcie z instruktorem. Poza tym, można je przeprowadzić również w formie kursu, seminarium, lub samokształcenia, czyli szkolenia w formie elektronicznej (szkolenia BHP online), czyli tak zwanego, e-learningu.

W kursach samokształcenia dla pracodawców i kierujących pracownikami, znajdują się wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Ponadto, obejmują one metody oceny ryzyka zawodowego, postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, takich jak, pożar, czy awaria oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. W kursach dla pracowników znajdują się podobne tezy, a dodatkowo są omówione kwestie związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii (nauki o pracy).

Każde szkolenie z zakresu BHP, nawet to przeprowadzane online, powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym, na jakim poziomie udało się uczestnikom przyswoić przekazaną wiedzę. Na koniec dodam, choć to każdy wiedzieć powinien, że tylko sprawdzona i rzetelna firma jest gwarancją zadowolenia i kursu na odpowiednio wysokim poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *